Wordpress is een van de meest gebruikte CMS systemen ter wereld, en moet regelmatig geupdate worden. Heb je daar geen tijd voor of zie je daar tegenop? Neem een Wordpress Update Abbonnement

Wat is Wordpress? 

Wordpress is een van de meest gebruikte cms systemen ter wereld. Het wordt vooral gebruikt om de inhoud van je site zelf te kunnen beheren door in te loggen op een afgesloten deel van je site. Een van de grote pluspunten van Wordpress is dat iedereen uitbreidingen in de vorm van thema's (hoe ziet mijn site er uit) en plugins (welke functies kan ik gebruiken) kan ontwikkelen. Voor iedere denkbare functionaliteit is er wel een uitbreiding ontwikkeld. 

Waarom moet ik Wordpress Plugins updaten?

Deze uitbreidingen worden niet door de organisatie achter Wordpress ontwikkeld maar door onafhankelijke partijen. Deze partijen verdienen aan het ontwikkelen van de uitbreidingen en zullen dan ook regelamtig updates uitbrengen in de vorm van extra functionaliteit, betere werking of het verhelpen van bugs & kwetsbaarheden uit eerdere versies. 

Waarom moet ik Wordpress updaten?

Ook Wordpress zelf wordt regelmatig geupdate voor het toevoegen van betere werking, stabiliteit en het verhelpen van bugs & kwetsbaarheden.

Omdat Wordpress en van de meest gebruikte systemen ter wereld is, is het een dankbaar doelwit voor hackers. Wanneer zij een exploit (kwetsbaarheid) zoeken, en willen misbruiken, dan doen zij dit voor de meest gebruikte cms systemen om er zo voor te zorgen dat zij deze op grote schaal kunnen misbruiken. 

Het is dus zaak om een Wordpress site altijd up-to-date te houden. Helaas is het soms zo dat na het updaten van Wordpress zelf, de uitbreidingen niet meer goed werken, waardoor die weer geupdate moeten worden. Het updaten van een Wordpress site is daarmee een continue proces waarvan wij aanraden dit tweewekelijks, doch minimaal eens per maand uit te voeren. 

Wat betekent jullie Wordpress update abonnement?

Binnen ons Wordpress Update Abonnement voeren wij de volgende taken voor je uit: 

 • Wij zorgen er voor dat Wordpress Updates minimaal eens per maand maar meestal tweewekelijks worden gecontroleerd en uitgevoerd.
   
 • Wij zorgen er voor dat Wordpress Plugin Updates minimaal eens per maand maar meestal tweewekelijks worden gecontroleerd en uitgevoerd.
   
 • Wij zorgen er voor dat Wordpress Thema Updates minimaal eens per maand maar meestal tweewekelijks worden gecontroleerd en uitgevoerd.
   
 • Na de update klikken wij snel door de site om steekproefsgewijs te bekijken of de site nog werkt zoals verwacht. 
   
 • Blijkt na een update dat (een deel van) de site niet meer goed werkt, dan verhelpen wij deze problemen op basis van nacalculatie, maar wel tegen een uurtarief met 25 % korting).
   
 • Wij installeren op iedere site monitor software om zo berichten te ontvangen over updates van WP en plugins.
   
 • Wij installeren een brute-force monitor per site om zo hackpogingen te onderscheppen en te blokkeren.

Let op; eventuele kosten die een plugin/thema leverancier berekent vallen buiten deze overeenkomst. Ook het installeren en instellen van nieuwe plugins of thema's valt buiten het abonnement. Wanneer je zelf echter nieuwe plugins of thema's installeert worden deze automatisch meegenomen in de updatecyclus.

Veel gestelde vragen (FAQ) over het updaten van Wordpress

Is het updaten van Wordpress moeilijk? 

Het updaten van Wordpress en de geïnstalleerde uitbreidingen (plugins, thema's) is niet moeilijk. Het is een kwestie van inloggen, naar de juiste beheerdelen gaan *(updates) en daar alles updaten. Meestal gaat dat goed, en ben je vervolgens klaar. 

Soms komt het voor dat een plugin of thema niet geupdate kan worden. Dit kan meerdere oorzaken hebben (volle schijf, verkeerde rechten, onjuiste licentiecode e.a.). In dat geval is het zaak uit te zoeken waarom deze uitbreiding niet geupdate kan worden en dit euvel weg te nemen. 

Hoe vaak moet ik mijn Wordpress site updaten? 

Vanwege de grote hoeveelheid updates die dagelijks worden uitgerold is het raadzaam om eens per twee weken, maar minimaal eens per maand in te loggen op je website om te controleren of er updates zijn, en deze door te voeren. 

Is het erg als ik vergeet Wordpress te updaten? 

Meestal is er geen enkel probleem als je een langere periode niet update. Zeker bij websites die weinig veranderen wordt het updaten in de eerste periode goed uitgevoerd, waarna de frequentie afneemt. Dit hoeft geen probleem op te leveren. De ene keer dat het wel een probleem oplevert en je site wordt gehackt loop je echter direct tegen hoge kosten aan om dit te herstellen. 

Waarom zou mijn site gehackt worden, mijn site is klein en niet interessant? 

Een grote misvatting is de gedachte dat jouw site niet interessant genoeg is om te hacken. Hackers richten zich niet op één specifieke site, maar proberen letterlijk alle sites ter wereld uit om hun hacks op los te laten. Wanneer een site gehackt wordt zullen zij achterdeurtjes instellen om zo toegang te krijgen en te houden op jouw website, om vervolgens deze site te misbruiken om spam te versturen, malware te installeren of misleidende reclameboodschappen te verspreiden. Veel providers zullen jouw site afsluiten op het moment dat zij dit detecteren. Je site dan dus niet meer beschikbaar. 

Kan ik het updaten van Wordpress aan een ander overlaten? Bestaat er een Wordpress Update Abonnement?  

Natuurlijk! Bij Zite hebben wij veel sites voor klanten waarbij wij tegen een laag maanbedrag de sites up-to-date houden. Wij zorgen er voor dat jouw site gemiddeld eens per twee weken, maar minimaal eens per maand geupdate wordt. Ook zorgen wij voor een extra beveiligingslaag en in het geval van calamiteiten kun je op ons terugvallen. We've got your back. 

Ja! Help mij met het Wordpress Update Abonnement! 

Besteed jij liever alle rompslomp van het updaten van Wordpress uit? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen de updates binnen een dag rond hebben en zorgen er voor dat jij er geen omkijken meer naar hebt. Mail naar info@zite.nl of bel naar 015-2564938